Stavgång på Ribersborgsstranden avslutas ons. 6/12
Marianne Mörk utställningen är tisdag 21/11
Stavgång i Pildammsparken börjar 24/10.
Bowlingen börjar efter juluppehållet den 9/1 2018