Text: Peter Persson        Bilder: Jan Steimer

Årsmötet för 2018 avhölls stadgeenligt i SPFs lokaler vid Rundeln, Baltzarsgatan 1 med 87 st medlemmar närvarande.

 

Jan Steimer och Lars Hammarström valdes till ordförande resp. sekreterare för årsmötet.

 

Gunhild Karlsson, ordförande i valberedningen läste upp valberedningens förslag till ny styrelse för 2018.

 

Peter Persson valdes av årsmötet till föreningsordförande för ett år.
Björn Gustafsson valdes av årsmötet till ny vice ordförande för två år.

Avgående ledamöter är Per Landgren, Lars Hammarström, Therese Lindeberg.

Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen Christine Rosenqvist, Louise-Marie Eriksson, Tommy Paremo och Kerstin Ahl på två år – Gunilla Wallgrund via fyllnadsval för Rolf Ekman på ett år.

Gunhild Karlsson avgick ur valberedningen. Per Landgren och Therese Lindeberg valdes in i valberedningen med Per Landgren som sammankallande, (en vakans).

 

Avgående ledamöter i valberedningen och styrelse avtackades.

Webmaster Sten Ullerud informerade om hur man kommer in på hemsidan.

 

Efter årsmötet underhöll Åke och Gerd, en duo som framförde kända melodier och gamla örhängen med lite allsångstema. Ett mycket trevligt och uppskattat framträdande och framförande.

 

Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare.