Hej alla medlemmar i Aktiva Seniorer Malmö.

Corona

Hej alla ansvarskännande medlemmar.
Nu har det gått ett drygt år med inskränkningar i våra rättigheter.
Jag tycker att det är bra med restriktioner, men de ska vara lika för alla. Det är inte så bra när vi hör och läser
om vissa yngre delar av befolkningen som har svårt att bry sig om oss något äldre. Nu ska vi vara positiva.
Några har fått vaccin en gång, några har fått två injektioner.
Det är bra att vi får ett skydd som ger oss så bra skydd som möjligt.

 

Årsmöte 2020

Vi står inför ett nytt årsmöte (2020). Det kommer att ske med post som vi gjorde för 2019.
Handlingarna med information hur det fungerar är på väg i posten till er.
Söker ni ert medlemsnummer så finns det på adressetiketten på kuvertet.

Hoppas att ni har det så bra ni kan! Det kommer att bli bättre!

Björn Gustafsson, ordf.

 

Det är fortfarande kritiskt för oss alla medlemmar vad gäller Covid 19. Som jag skrev tidigare gäller det att följa de anvisningar, som ändras varje vecka. Jag skriver också till alla, som i slutet av veckan får ett brev från styrelsen angående årsmöte 2019 – alltså en påminnelse om hur detta skall gå till.

Ha det så bra ni kan och försök att se framåt.

Många hälsningar
Björn Gustafsson, t.f. ordförande Aktiva seniorer Malmö