Betala in 150 kr till vårt plusgiro 137 05 94-2 eller bankgiro 5674-8718, så sänder vi vårt program, utkommer 3 ggr/år.
OBS !  Glöm inte att skriva, avsändare, tel.nr, e-mail och hela ditt personnummer (10 siffror, krävs av Malmö Stad för att vi skall få aktivitetsbidrag).

Om du vill ha mer info ring någon i styrelsen.
Klicka på styrelsen under rubriken Föreningen.