Månadsträff Trivsellunch november onsdagen 15/11

Vi var ca 40 aktiva seniorer som träffades på restaurang Ribersborg där en god lunch serverades.
Som tidigare god mat och god stämning.
Information gavs om kommande aktiviteter under våren 2018.
Studiecirklar om Skånska slott och Italienska kompositörer samt en resa till Grekland hösten 2018. Möjlighet fanns att redan nu skriva på intresseanmälan.