Text och foto  Sten Ullerud

Besök i Kalkbrottet på Limhamn 170420

Vi var 38 st Aktiva Seniorer som en solig förmiddag åkte med buss till Kalkbrottet på Limhamn. Vi togs emot av en guide som visade oss runt och berättade om geologi, gamla industriminnen och om dagens växt- och djurliv. Kalkbrottet är idag klassat som ett naturreservat. Kalkbrottet är 1300 m långt, 800 brett och 65 m djupt. Det började för 65 miljoner år sedan då stora delar av Europa inklusive södra Sverige var ett stort tropiskt hav. Det var under denna tidperiod som kalkstenen bildades genom miljoner års avlagringar av skalrester från snäckor och korall. Än idag kan man hitta rester från den tiden, exempelvis hajtänder. I slutet på 1800 talet började Skånska Cement AB bryta kalksten från detta brott på industriell nivå för att producera cement. En ledande personlighet var R.F. Berg kallad Limhamnskungen. I början av seklet kunde upp till 1000 personer vara sysselsatta i brottet. Kalken transporterades ned till cementfabriken på Limhamn med häst och vagn som senare blev transport med ånglok. Efter en mångårig kalkbrytning lades brottet ned 1996 då cementtillverkningen flyttades över till Slite på Gotland. Dagens Kalkbrott ägs av Malmö stad och är ett naturreservat (ännu ej tillgängligt för allmänheten). Här finns flera unika växtarter och även djurlivet med grönfläckig padda och rovfåglar är sällsynta arter som finns här. Även ett speciellt konstverk ”480 ton Ofullständig Geometri” av Mike Nelson ligger utlagt i Kalkbrottet. Har varit utställt på Malmö Konsthall 2015.

Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare.