Text: Christine Rosenqvist    Foto: Björn Gustafsson          19 okt. 2017

22 st Aktiva Seniorer hade denna torsdagseftermiddag mött upp till Skissernas  Museum i Lund.

Det började mycket blygsamt med ett litet svenskt vykortsarkiv på 1930-talet och har utvecklats till ett världsunikt museum och forskningsarkiv som samlar originalskisser från rad olika länder. Initiativtagare till muséet var den legendariske Ragnar Josephsson professor, dramatenchef och akademiledamot.

Muséets idé är helt enkelt att visa hur konstverk föds och hur de utvecklas under arbetets gång. Där var man först i världen.

 

Efter en kortare genomgång av nybyggnationen som invigdes i januari 2017 blev vi guidade runt i de olika salarna och fick höra intressanta  berättelser om kända konstverks tillblivelse. Särskilt fängslande var det mexikanska rummet med Diego Rivas starka bilder. Vi fick också höra om Matisse vedermödor vid skapandet av Chapelle du Rosaire i Vence.

 

Avslutningsvis tog vi del av moderna konstverk med bl a videoinstallationer.