Text och foto  Christine Rosenqvist

 

Den grådisiga och kyliga 24 januari samlades vi drygt 30 st Aktiva Seniorer

för besök på Islamic Center. Efter att först ha tagit av skorna

blev vi varmt välkomnade och fick vi ta del av grundprinciperna i den islamiska tron. 

Moskén byggdes på 1980-talet och församlingen med flera tusen medlemmar

är helt självständig. I anslutning till centrat finns skola med 250 elever som följer den

vanliga skolstadgan med tillägg av religionsundervisning 2 timmar i veckan.

Böneritualer, utsmyckningar och traditioner fick vi förklarat.

Många frågor kom upp som besvarades klart och tydligt. Det var ett givande

och intressant besök.