Text: Gunilla Wallgrund


Året har börjat bra, årets första Trivsellunch genomfördes den 17 januari på trevliga Restaurang KP med 69 deltagare. Såväl maten som bemötandet, servicen och samvaron var mycket uppskattad. Den 14 februari var vi 70 aktiva seniorer som avnjöt en utmärkt god lunch på KP och stämningen var som vanligt mycket god. Gratislotteriet gav fyra glada vinnare vid respektive tillfälle. Möjlighet gavs också att anmäla sig till att hjälpa till i vår monter på Seniormässan i Malmö den 24 - 26 april. Sammanlagt anmälde sig 20 medlemmar - varmt tack för det, ni 20 kommer att få mer information om cirka en månad. Vid lunchen i februari gavs också information om en planerad konst- och kulturresa till Värmland och Dalarna i augusti och möjlighet fanns att lämna en intresseanmälan. Resan presenteras också i det nyutkomna programmet Nr 1 2018. Väl mött på kommande trivselluncher/månadsträffar - och träffa såväl gamla som nya och blivande medlemmar!