Text: Per Landgren   Bild: Sten Ullerud

  

Nyfikna och intresserade Aktiva Seniorer besökte informationscentret i Möllegården,
Vår guide Zoltan Wagner berättade mycket underhållande och detaljrikt med utgångspunkt från en modell över forskningsanläggningarna, som drivs av två olika organisationer European Spallation Source, ESS och MAX IV laboratoriet.  
Idag sysselsättes ca 750 respektive 220 forskare från hela världen. En del instrument som använts inom anläggningarna förevisades.
För mer information se hemsidan
https://sciencevillage.com/

Intressant var också att inför planering och byggnation  av anläggningarna har arkeologiska  utgrävningar gjorts och  fynd från dessa visades.
Utgrävningarna i Uppåkra är från samma tidsperiod.