Sjöfartsverket Malmö 

Aktivitetsansvarig: Björn Gustafsson      Reportage: Text & Bild Sten Ullerud

Christian Petersson Operatör och Teamledare hos Sjöfartsverket Malmö hälsade 15 stycken Aktiva Seniorer välkomna till 13:e våningen i Öresunds huset på Hans Michelsensgatan i Malmö. Sjöfartsverket är den myndighet med 12.000 anställda som har som ledord ”Säker sjöfart för människa och miljö”.

Huvudkontor i Norrköping. Verket har ansvar för: Trafikövervakning av handelsfartyg större än 300 ton, Flyg- och sjöräddning ,Isbrytning - 5 stycken isbrytare, Lotsverksamhet, Sjömätning och Underhåll av fyrar och bojar. I Malmö finns en av fyra övervakningsenheter i Sverige med beteckningen VTS som betyder Vessel Traffic Service. Malmöenheten övervakar all trafik av handelsfartyg större än 300 ton som passerar från Kullen i norr till Trelleborg i söder. Detta är ett unikt samarbete mellan Sverige och Danmark med 10 svenska och 10 danska trafikoperatörer. Alla fartyg som passerar genom Öresund måste uppge Fartygsnamn, Djupgående, Max höjd, Antal personer ombord, Färdplan och Farligt gods ombord. Många av fartygen passerar genom den mest kritiska delen, som är Drogden, med en bredd på 300 m. Det är högertrafik som gäller men inga hastighetsbegränsningar. Många av fartygen har lots ombord men det är inget krav. Inom Öresunds området arbetar ca 20 lotsar. Totalt antal handelsfartyg större än 300 ton som passerade genom Öresund 2017 var 36.287 stycken. Som avslutning på Christian Peterssons presentation spelade han upp några autentiska fall där det varit risk för kollision eller grundstötning. Vi fick även besöka operatörsrummet och se arbetet framför alla stora dataskärmar.

Ett stort tack till Sjöfartsverket Malmö som delade med sig av hur sundet övervakas för att förhindra olyckor.

 

 

Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare.