Text och foto Gunilla Bratthall  - Maj 2019

 

26/4 var det dags för morgonpigga seniorer att ducka för golfbollarna och promenera över ”greenen” till Falsterbo fyr och fågelstationen, där vår eminenta guide Karin väntade. Hon placerade in fåglarna i evolutionen och illustrerade livligt (se bild) hur små dinosaurier så småningom fick vingar och utvecklades till fåglar. Och vad hade vi varit utan fåglar? Fåglarna konsumerar insekter, som konsumerar växter, som vi är beroende av. Avslutningsvis fick vi en inblick i fågelstationens uppgifter, inklusive ringmärkning, och fick träffa en och annan infångad vårfågel, som sedan släpptes ut i friheten.”