Under säsong så är det träff på onsdagar kl 1000 vid brygga 3.
Onsdagen den 17 maj var det officiell avslutning för promenaderna på Ribban med fika på Kallbadhuset.
Under våren har vi då gått ca 5 mil. Enligt programmet börjar vi igen den 16/8 men eftersom vi har så trevligt kommer vi att fortsätta våra promenader även däremellan.

Hälsningar
Britt-Marie Eriksson

 

Text och foto  Sten Ullerud

Besök i Kalkbrottet på Limhamn 170420

Vi var 38 st Aktiva Seniorer som en solig förmiddag åkte med buss till Kalkbrottet på Limhamn. Vi togs emot av en guide som visade oss runt och berättade om geologi, gamla industriminnen och om dagens växt- och djurliv. Kalkbrottet är idag klassat som ett naturreservat. Kalkbrottet är 1300 m långt, 800 brett och 65 m djupt. Det började för 65 miljoner år sedan då stora delar av Europa inklusive södra Sverige var ett stort tropiskt hav. Det var under denna tidperiod som kalkstenen bildades genom miljoner års avlagringar av skalrester från snäckor och korall. Än idag kan man hitta rester från den tiden, exempelvis hajtänder. I slutet på 1800 talet började Skånska Cement AB bryta kalksten från detta brott på industriell nivå för att producera cement. En ledande personlighet var R.F. Berg kallad Limhamnskungen. I början av seklet kunde upp till 1000 personer vara sysselsatta i brottet. Kalken transporterades ned till cementfabriken på Limhamn med häst och vagn som senare blev transport med ånglok. Efter en mångårig kalkbrytning lades brottet ned 1996 då cementtillverkningen flyttades över till Slite på Gotland. Dagens Kalkbrott ägs av Malmö stad och är ett naturreservat (ännu ej tillgängligt för allmänheten). Här finns flera unika växtarter och även djurlivet med grönfläckig padda och rovfåglar är sällsynta arter som finns här. Även ett speciellt konstverk ”480 ton Ofullständig Geometri” av Mike Nelson ligger utlagt i Kalkbrottet. Har varit utställt på Malmö Konsthall 2015.

Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare. 

 

Text: Therese Lindeberg och Per Landgren      Foto: Per Landgren

OST OCH VIN- KVÄLL 6 April
Än en gång en trevlig kväll, som samlade  72 Aktiva Seniorer,
både ”gamla” och nya medlemmar……..
Ost, vin och härlig musikunderhållning med Sten Stjernqvist, som spelade,
sjöng visor och gamla godingar från ”vår” ungdom.
Stämningen var glad och munter med många skratt.

 Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare. 

 

Text: Sten Ullerud och Christine Rosenqvist              Foto: Sten Ullerud

Den 29:e mars samlades 46 st aktiva seniorer vid brandstationen Malmö city på Drottninggatan. Denna station invigdes 1894 och är Malmös äldsta brandstation. Vi blev väl omhändertagna och det började med en information om Räddningstjänsten Syd som bemannas av 500 personer fördelade på Malmö , Burlöv, Lund, Kävlinge och Eslöv. Inom denna grupp finns 40 olika yrkeskategorier. Vi fick en grundlig genomgång om hur vi skall agera vid brand och hur man kan förbygga brand. Vi förbluffades över så fort det går att en liten låga kan få förödande verkningar. Ca. 110 personer omkommer i Sverige varje år på grund av brand. Det är röken som dödar inte själva elden. Det som bör finnas i varje hem är brandvarnare (i vissa fall skall finnas), brandsläckare och brandfilt. Efter kaffepaus med ostmacka så blev det rundvandring på brandstationen. Här var det välordnat för brandmännen med logement, träningslokal, kök och tv rum. Brandmännen har 90 sekunder på sig från larm till att dom sitter i fordonet. I fordonsparken fanns en ny välutrustad dykbil, släckningsbil för fem brandmän och en stegbil för tre brandmän. Alltså är det 8 brandmän som rycker ut från denna station vid larm. Dessutom fanns specialfordon som Pumpbil (används vid bl.a. skogsbränder), Depåbil och en Restvärdesbil.

Brandstationens museum visade föremål från gångna tider och förhållningsregler för dåtida brandmän som t.o.m. måste be brandchefen om lov att få gifta sig.

Le Grand Final på vårt besök slumpade sig så att det kom ett riktigt larm och vi på håll kunde se när man ryckte ut.

 Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare.