Text: Per Landgren        Foto: Jan Steimer

Årsmötet för 2016 avhölls stadgeenligt i SPFs lokaler vid Rundeln, Baltzarsgatan 1 med  66 st medlemmar närvarande.

Jan Steimer och Karin Larsson valdes till ordförande resp. sekreterare för årsmötet.

Medlemsavgiften för 2018 beslutades av årsmötet till 150 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Bo Sjöström, ordförande i valberedningen läste upp valberedningens förslag till ny styrelse för 2017.

Per Landgren omvaldes av årsmötet till föreningsordförande för ytterligare ett år.
Peter Persson valdes av årsmötet
  till ny vice ordförande för två år.

Avgående ledamöter är Birgitta Björk, Christine Rosenqvist och Britt-Marie Eriksson.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen Janet Garsén-Lagerström på två år – Gunilla Wallgrund och Rolf Ekman på ett år vardera. Övriga ledamöter i styrelsen och revision är oförändrat.

Bo Sjöström och Jan Sebrén avgick ur valberedningen. Gunhild Karlsson kvarstår som sammankallande för ytterligare ett år. Valberedningen innehåller nu två vakanser.

Avgående ledamöter i valberedningen avtackades.

Ordföranden påminde om att styrelsen gärna ser att fler medlemmar engagerar sig vid våra aktiviteter – det behövs ” fler händer” helt enkelt. Hör gärna av er! Ordföranden informerade vidare om kommande månadsmöten under hösten där nya och ”gamla” medlemmar kan träffas, äta lunch tillsammans och umgås. Mer om detta i nästa program som kommer ut i mitten av juni.

Webmaster Sten Ullerud informerade om och efterlyste fler idéer till vår välbesökta hemsida.
En medlem uttryckte sin uppskattning av aktiviteterna i föreningens program.

Efter årsmötet underhöll Phula Gubbar, en tiomanna stark sångkör, med kända melodier och gamla örhängen. Ett mycket trevligt och uppskattat framträdande och framförande.

 

Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare. 

 

Text: Lars Hammarström       Bild: Lars Hammarström och Wikimedia

 

Den allra första vårdagen när solen spred sitt guld över Stortorget i Malmö, samlades ett gäng Aktiva Seniorer förväntansfulla utanför landshövdingens residens. Prick klockan 13 öppnade husfrun Matilda dörren och bjöd oss in i hallen. Efter en kort introduktion vilken bl.a innebar att vi skrev in oss i gästboken bland andra celebriteter, följde så rundvandringen i dom eleganta salarna. Det var fritt för oss att fotografera allt utom Kungarummet, kungaparets sängkammare vid deras Malmöbesök. Efter rundvandringen serverades vi kaffe i Röda salongen, även kallad musikrummet. Lars tackade husfrun för visningen och överräckte en ask choklad, passande nog med namnet “Merci”.

 

Klicka på en av bilderna. Klicka därefter på lilla rutan i mitten (bredvid x rutan) så startas en bildbläddrare. 

 

 

Text och Foto : Björn Gustafsson

Studiebesök med frukost på Ingelsta Kalkon. Matvanor kan alltid diskuteras. Rött eller vitt kött? Vegetariskt blir allt vanligare... Vid besöket på Ingelsta Kalkon förekom inga  uppmaningar att vitt kött är bättre än rött .Däremot betonades att kalkonkött är mycket magert. Vi lät oss väl smaka och imponeras av det stora och goda sortimentet. Trevlig och kunnig personal var också ett plus.

 

 Text Birgitta Björk    Bild  Britt-Marie Eriksson

 

Vi var 30 Aktiva Seniorer som den 12 januari tog del av en intressant guidning av utställningen Konstnären på Modern Museet.
Med utställningen vill man visa på konstnärens roller, ideal och myter.
Detta med konstverk av Rembrandt (1606 - 1669) till nu levande konstnärer.