Från Uarda - Akademiens ordbok.

 

Nya tre ord infört 2021 05 09

URSINNE = Punktlighet  ( Ur -- Sinne )

ÅKLAGARE = Fordonsreparatör  ( Åk -- Lagare )

Honung = ( Bi -- Gott )

 

FÖRLÅT = Ouvertyr  ( För - Låt )

ISTERBAND = Maggördel  ( Ister - Band )

FÖREMÅL =  Entrérätt  ( Före - Mål )

SKYSKRAPA = Ett köksredskap ( Sky  Skrapa )

PIGGVAR = Örngott för fakirer ( Pigg Var )

 Nytt namn på Debattlokal = DISKUTEK

Nytt Namn på avliden reptil = DÖDLA


Nytt namn för försiktig navigering = FEGLING

FESTMÖ = Sällskapsdam ( Fest Mö )

TRANSPORT = Dansuppvisning vid Hornborgarsjön  ( Tran Sport )


AVISERA = Tina upp ( Av Isera )

TURKOS = Orientalisk ciggarett  ( turk  os )

VALBEREDNING = Trankokning  ( val  beredning  )

STÅHEJ = Hälsning i upprätt ställning ( stå  hej )

BÄRSÄRK = Overall för lingonplockare ( bär särk )

FÖRÖKNING = Öken spridning

BAKLÅS = Förstoppning

LÅGSKOR = Fotbeklädnad för brandmän ( Låg-Skor )

SOLUR = Siesta i stian ( So-Lur )

RAPPORT = Svalg (rap-port )

BORDSLAMPA = Slarvig servitris ( Bord Slampa )

KLIMAX = Höjden av klåda ( Kli Max )

ÅRTAL = Anförande i roddbåt  ( År Tal )

TOMTRÄTT = Gröt ( tomt rätt)

OHYRA = Skuld till hyresvärden ( o  hyra )

MYSTIK = Gullig hundmamma ( mys  tik )

BRAVADER = Starka ben ( bra vader )

ANDRUM  =  Fågelholk ( and rum )

HÖSTACK = Suck i november  ( höst  ack )

KRISTALL = Miljöskadat barrträd ( kris tall )